omtrek

De omtrek van een veelhoek is de som van alle zijden:

d.w.z. alle zijden nauwkeurig opmeten en daarna optellen.
 

bijvoorbeeld: omtrek driehoek


omtrek cirkel

omtrek in een rooster (alleen interessant als je Pythagoras kent)