machten van 10

 
 
10  is het grondtal

2 is de exponent