gelijknamige breuken

 
 
 
 
 
 
 
 
De breuken hebben dezelfde noemer en zijn gelijknamig.
 
Als breuken verschillende noemers hebben noemen we ze ongelijknamig.