draaisymmetrie

Een figuur is draaisymmetrisch als het tijdens één omwenteling

meerdere malen op zichzelf valt.

De volgende figuren zijn voorbeelden van draaisymmetrie: