draaisymmetrie


Een figuur is draaisymmetrisch als het tijdens één omwenteling

meerdere malen op zichzelf valt.

De volgende figuren zijn voorbeelden van draaisymmetrie:

 

 

parallellogram

gelijkzijdige driehoek

vijfhoek

ster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


parallellogram

 

 

 

 

 

 

gelijkzijdige driehoek

 

 

 

top ↑

 

 

 

 

 

vijfhoek

 


 

top ↑

 

 

 

 

 

 

 

 

ster

 

 

 

 

 

top ↑